Jaki jest wymiar czasu urlopu ojcowskiego? Jak wysłać wniosek? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania o urlop ojcowski. Postaraliśmy się wszystko rozpisać jak najbardziej przystępnej i uproszczonej formie odpowiedzi.

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski regulowany jest art. 182 kodeksu pracy. Przysługuje on ojcu nowo narodzonego lub przysposobionego dziecka. Jednak abyś mógł z niego skorzystać, to musisz zajmować się opieką danego dziecka. Tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, za okres przebywania na urlopie wypłacane Ci jest 100% zasiłku. Zaletą jest to, że wypłacany jest on niezależnie od tego, czy matka także przebywa na urlopie macierzyńskim i czy także pobiera zasiłek. 

Najczęstsze pytania

 1. Czy jeśli nie wykorzystam urlopu ojcowskiego, to mogę dostać za to pieniądze?

Niestety nie. Z urlopu ojcowskiego możesz skorzystać, ale nie musisz. Jeśli go nie wykorzystasz, to urlop przepada i nie zostaną Ci za to wypłacone żadne pieniądze. 

2. Jaka jest długość urlopu w przypadku posiadania więcej, niż jednego dziecka?

Długość urlopu, niezależnie od liczby posiadanych dzieci, to 14 dni. Istnieje możliwość podzielenia go na dwie części po 7 dni

3. Czy urlop muszę wykorzystać od razu po narodzinach dziecka?

Niekoniecznie. Czas na wykorzystanie urlopu masz do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Jeśli jednak dziecko jest przysposobione, to masz 2 lata od uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu dziecka, jednak nie później niż do ukończenia przez niego 7 roku życia. Jeśli dziecku odroczono obowiązek szkolny, to urlop można wykorzystać do ukończenia jego 10 roku życia. Urlop jednak należy wcześniej zaplanować tak, żeby jego ostatni dzień, był dniem poprzedzającym urodziny dziecka

4. Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

Wszystko zależy od liczby urodzonych dzieci i urlopu macierzyńskiego:

 • urodzenie 1 dziecka ->20 tygodni u.macierzyńskiego -> maksymalnie 6 tygodni urlopu tacierzyńskiego;
 • urodzenie 2 dzieci -> 31 tygodni u.macierzyńskiego -> maksymalnie 17 tygodni urlopu tacierzyńskiego;
 • urodzenie 3 dzieci -> 33 tygodni u.macierzyńskiego  -> maksymalnie 19 tygodni urlopu tacierzyńskiego;
 • urodzenie 4 dzieci -> 35 tygodni u.macierzyńskiego -> maksymalnie 21 tygodni urlopu tacierzyńskiego;
 • urodzenie 5 bądź więcej dzieci -> 37 tygodni u.macierzyńskiego -> maksymalnie 23 tygodnie urlopu tacierzyńskiego.

5. Kto może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Każdy mężczyzna, któremu urodziło się dziecko, lub który adoptował dziecko. 

6. Czy urlop tacierzyński i ojcowski to, to samo?

Są to dwie odrębne kwestie. Różnica polega na tym, że z urlopu ojcowskiego ojciec może skorzystać niezależnie od tego, czy matka dziecka wykorzystała urlop macierzyński. W przypadku urlopu tacierzyńskiego, ojciec nie może skorzystać z urlopu, jeśli matka wykorzystała swój urlop macierzyński w pełni. 

7. Kto może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego?

 Z urlopu tacierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka, jeśli:

 • matka dziecka zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego i wróciła do pracy (kobieta musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie i dopiero pozostałą część może wykorzystać ojciec);
 • dojdzie do śmierci matki podczas urlopu macierzyńskiego;
 • matka wymaga opieki szpitalnej i to uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem (kobieta musi wykorzystać w tej sytuacji minimum 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i dopiero pozostałą część może wykorzystać ojciec).

Jak złożyć wniosek?

Urlop ojcowski udziela pracodawca, na prośbę pracownika. W tym celu musisz dostarczyć pracodawcy wniosek na piśmie. Jeśli spełnisz wszystkie warunki, to pracodawca ma obowiązek udzielić Ci urlopu we wskazanym przez Ciebie terminie. Odmowa może wiązać się z nałożeniem grzywny na pracodawcę. Wniosek musisz dostarczyć najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia się urlopu.

Wzory wniosków znajdziesz z łatwością w internecie. Powinien on zawierać takie informacje jak: 

 • imię i nazwisko pracownika oraz
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku musisz dołączyć: 

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Zdjęcia: Unsplash.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here