W Kodeksie Pracy istnieją zapisy regulujące rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ściśle one określają to, w jakiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę w trybie dyscyplinarnym, a także jakie się z tym wiążą obowiązki.

Jak zerwać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Umowa rozwiązana zostaje w momencie, w którym wręczasz pracownikowi oświadczenie o zerwaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie musi zawierać informację o tym, z jakiego powodu umowa jest rozwiązywana. Jeśli wskażesz w nim winę pracownika, to jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Warunkiem jest jednak to, że możesz to zrobić tylko w ciągu miesiąca od kiedy dowiedziałeś się o przewinieniu pracownika. Oświadczenie możesz pracownikowi wręczyć osobiście, przekazać przez osobę upoważnioną lub wysłać pocztą. Jeśli wybierzesz ostatnią opcję, to umowa wygasa w dniu odebrania przez pracownika przesyłki. Tego samego dnia musisz dostarczyć także pracownikowi świadectwo pracy. Zaś w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy musisz wyrejestrować pracownika z ZUSu.  

Zwolnienie bez winy pracownika

Tego typu zerwanie umowy może być spowodowane między innymi zbyt długą nieobecnością pracownika w pracy. Oprócz tego możesz to zrobić, jeśli pracownik wskutek choroby trwającej nie jest zdolny do pracy. Choroba ta musi trwać: 

  • ponad 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez mniej niż 6 miesięcy;
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u ciebie minimum

6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Najczęstsze pytania

  • Kto może zerwać umowę bez wypowiedzenia?

Przy zachowaniu ustawowych zasad, może to zrobić zarówno pracodawca jak i pracownik. 

  • Czy zanim rozwiąże z pracownikiem umowę, muszę się z kimś skonsultować?

Tak. Musisz swoją decyzję skonsultować z zakładową organizacją związkową. Ma ona 3 dni na wyrażenie swoich zastrzeżeń. 

  • Czy pracodawca może mnie zwolnić z powodu opieki nad dzieckiem?

Nie. W trakcie pobierania zasiłku z tytułu wynagrodzenia za czas opieki nad dzieckiem czy L4 ani po powrocie do pracy, pracodawca nie może Cię zwolnić. Zasiłek za sprawowanie opieki nad dzieckiem przysługuje Ci w wymiarze do 60 dni kalendarzowych. Tak samo wygląda kwestia jeśli jesteś odosobniony ze względu na chorobę zakaźną. 

  • Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Istnieją dwie możliwości. Jeśli lekarz wystawi orzeczenie, że dane stanowisko wpływa szkodliwie na pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w odpowiednim terminie na inne stanowisko adekwatne z orzeczeniem lekarskim. Możesz także rozwiązać umowę z pracodawcą, jeżeli zostały naruszone względem Ciebie podstawowe obowiązku ze strony pracodawcy. 

  • Czy pracodawca może się nie zgodzić z rozwiązaniem przez pracownika umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Jak najbardziej, w takim wypadku może się domagać od pracownika odszkodowania równego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Jednak decyzję w tej sprawie podejmuje sąd.

Konsultacja z organizacją związkową

Jeżeli w Twojej firmie działa organizacja związkowa, to masz obowiązek najpierw się z nią skonsultować, zanim rozwiążesz umowę z którymkolwiek pracownikiem. Na początek musisz się zwrócić do organizacji z pisemną prośbą o informacje, czy dany pracownik jest członkiem organizacji związkowej. Jeśli nie, to czy organizacja chce stanąć w obronie interesów pracownika. W przypadku gdy organizacja na jedną z danych kwestii odpowie twierdząco, to musisz dostarczyć jej pisemne zawiadomienie o  tym, że zamierzasz zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia i podać przyczynę zwolnienia. Organizacja wtedy ma 3 dni na to, żeby wydać swoją opinię na temat przyczyny zwolnienia, zgodzić się na zwolnienie lub po prostu pozostawić pismo bez odpowiedzi. Jednak opinia organizacji związkowej nie jest w żaden sposób dla Ciebie wiążąca, musisz ją oczywiście rozpatrzyć, ale ostateczna decyzja należy do Ciebie. 

Zdjęcia: Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here