Każdy pracownik marzy o tym, aby życie zawodowe wiązało się z realizowaniem pasji, rozwijaniem umiejętności czy nawiązywaniem życzliwych relacji międzyludzkich z pozostałymi członkami zespołu. Niestety, poniżanie, zastraszanie czy inne zachowania noszące znamiona przemocy czasami się zdarzają. Jak rozpoznać mobbing? Jak reagować na przemoc wobec pracowników? Warto znać odpowiedzi na powyższe pytania, aby nie stać się bezsilnym wobec trudnych sytuacji w firmie.

Mobbing – jak reagować?

Istotną kwestią, o której powinieneś pamiętać, jest fakt, że mobbingowanie pracowników (długotrwałe poniżanie, ośmieszanie czy nierówne traktowanie osób zatrudnionych w danym miejscu pracy) jest niezgodne z prawem. Co więcej, każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub inne powody, które mogą powodować wykluczenie poszczególnych osoby z grupy, bowiem mobberem może okazać się nie tylko szef, ale również współpracownik. Mówi się wówczas o mobbingu poziomym.

Co możesz zrobić jako pracodawca?

Jeśli stoisz na czele firmy, powinieneś być uważny na różne formy wykluczenia i podejmować działania, których celem będzie zadbanie o dobre stosunki osób zatrudnionych w Twoim miejscu pracy. Reaguj, gdy staniesz się świadkiem złośliwych żartów, wyzwisk lub gestów wulgarnych oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe, gróźb, szantażu, ośmieszania, plotkowania, lekceważenia, ignorowania, a także zachowań o podtekście seksualnym (dowcipów, aluzji, a w skrajnych przypadkach molestowania dotykiem), ponieważ wszystkie te rzeczy mogą stanowić mobbing. Kolejnym alarmującym aspektem będzie powtarzalność w czasie powyższych czynności, która w efekcie doprowadzi do obniżenia nastroju i zmniejszenia efektywności pracy prześladowanego pracownika. Troska o poprawne stosunki między pracownikami jest ważnym elementem zarządzania zespołem. Równie ważny jest fakt, że za mobbing zawsze odpowiedzialny jest pracodawca. Ma on obowiązek przeciwdziałać przemocowym zachowaniom także między osobami znajdującymi się na tym samym poziomie w hierarchii zatrudnienia.

Co możesz zrobić, jeśli jesteś ofiarą mobbingu?

Jeśli padłeś ofiarą mobbingu z rąk pracodawcy lub współpracowników, co doprowadziło Cię do problemów na tle emocjonalnym, takich jak zaburzenia nastroju, które charakteryzują się obniżeniem samopoczucia lub twój stan zdrowia uległ pogorszeniu, możesz otrzymać zadośćuczynienie pieniężne lub odszkodowanie – szczególnie wówczas, gdy jesteś zmuszony odejść z pracy. Jeśli mobber naruszył twoje dobra osobiste, masz prawo go pozwać. O pomoc możesz również poprosić Państwową Inspekcję Pracy, która interweniuje w sytuacjach naruszających przestrzeganie praw pracowniczych. Skarga może mieć formę pisemną lub ustną. Aby dokonać zgłoszenia, powinieneś napisać maila, skontaktować się z Inspekcją Pracy za pomocą ich strony lub udać się do niej osobiście w celu słownego złożenia zeznań. Pamiętaj, aby dokładnie opisać sytuację, która Cię spotkała. Masz prawo do zachowania anonimowości. 

Jakie mogą być skutki mobbingu?

Różne formy zastraszania i poniżania odbijają się negatywnie na zdrowiu psychicznym pracowników. Długotrwały, cykliczny mobbing może nieść za sobą tragiczne skutki dla pracownika, który jest ofiarą. Oto kilka z nich:

  • zmniejszenie zaangażowania w wykonywanie zadań, które jest spowodowane obniżeniem samooceny i motywacji do pracy, a także wynikające z niego problemy z dotrzymaniem terminów lub poprawną realizacją projektów i obowiązków
  • zaistnienie wśród pracowników negatywnej atmosfery cechującej się brakiem wzajemnego zaufania,
  • osłabienie relacji między współpracownikami,
  • pogorszenie stanu psychicznego i fizycznego u osoby, która jest ofiarą mobbingu przejawiające się na przykład obniżeniem samopoczucia, przewlekłym stresem, niewyspaniem (związanym z zaburzeniami snu), pogorszeniem samooceny, a w efekcie nawet wystąpieniem epizodu depresyjnego;

To tylko kilka z wielu negatywnych skutków mobbingu. Dodatkowo dyskryminacja między pracownikami lub pracodawcą a osobami zatrudnionymi w firmie może mieć sporo przyczyn, a często nie są one widoczne na pierwszy rzut oka. Warto jednak nie pozostawać obojętnym i przeciwstawiać się przejawom znieważania innych, zanim doprowadzą one do pogorszenia stanu zdrowia, a następnie pociągnięcia firmy do odpowiedzialności finansowej i poniesienia strat wizerunkowych. 

Zdjęcia: Pexels.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here