Matematyka w biznesie jest niezwykle przydatna. Pomaga ona pamiętać o priorytetach biznesowych oraz uniknąć wielu błędów, które miałyby wpływ na finanse firmy. Umiejętność obliczania kosztów, marży, czy rabatów jest niezwykle istotna dla osoby, która prowadzi własną firmę w szczególności, gdy jest ona związana bezpośrednio ze sprzedażą, czy też jest w jakiś sposób powiązana ze świadczeniem usług klientom. Znajomość matematyki pomaga również w znacznie szybszym stopniu eliminować problemy, czy szybko reagować w sytuacjach podbramkowych i również ma wpływ na wyniki sprzedażowe w firmie.

Musisz znać podstawy

Elementy matematyki są stosowane tak naprawdę w każdym etapie prowadzenia biznesu, czy sprzedaży w firmie. Liczenie przydaje się wszędzie, od prób definiowania mierników sukcesów finansowych, poprzez zarządzanie markami, kategoriami produktów aż po określanie kosztów biznesu i jego rentowności. Ważnym faktem jest to, aby skupić się nie na koszcie, jaki poniesie klient za dany produkt czy usługę, a zysk dla firmy, jaki generuje właśnie usługa czy produkt. Wymaga to precyzyjnych obliczeń, ale dzięki temu zysk dla firmy będzie największy. Przedsiębiorcy nie zawsze jednak stosują się do tej reguły, co powoduje podejmowanie nietrafionych decyzji i generowania dodatkowych kosztów dla firmy, czy w najgorszym wypadku strat. Brak znajomości szybkiego przeliczenia marży i narzutu może spowodować wiele strat dla Twojego biznesu, również mylenie tych pojęć może spowodować odwrotne do zamierzanych skutki.

Czym jest marża, a czym narzut

Marża wyrażona kwotowo jest różnicą między ceną sprzedaży a ceną zakupu i określa ona zysk natomiast marża wyrażona procentowo jest stosunkiem między zyskiem ze sprzedaży a ceną sprzedaży. Narzut jest wskaźnikiem procentowym, ale zysk ze sprzedaży dzieli się przez cenę zakupu i należy to zapamiętać, bo jest to bardzo istotna kwestia związana z matematyką podczas prowadzenia własnego biznesu.

Warto jest sobie pomóc kalkulatorem albo innymi specjalistycznymi narzędziami, które pomogą Ci w obliczaniu, chociażby rabatów dla klientów i pomoże uniknąć wielu niechcianych błędów.

Ważna jest nie tylko biegłość w matematyce, ale również wiedza o tym, jak jakie wyliczenia i kiedy mają największe znaczenie na przykład kwestia podjęcia decyzji, czy udzielić klientowi dodatkowego rabatu, czy też nie. Wtedy istotna jest wiedza o tym, jak dana transakcja wpłynie na marżę oraz o ile więcej sztuk danego produktu należy sprzedać, aby zachować zakładaną wysokość marży.

Jak obliczyć marżę i narzut

Jak widać warto jest znać pojęcie marży, oraz narzutu, bo pomaga to uniknąć wielu niekorzystnych dla firmy sytuacji jak i również pomoże uniknąć błędów w komunikacji, które mogą doprowadzić do błędnych wyników finansowych firmy.

W obu przypadkach wzór wyliczenia opiera się na podanych założeniach:

MARŻA KWOTOWA = CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU

NARZUT KWOTOWY = CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU

  • Jeśli chodzi o dokładne wyliczenia najlepiej zaprezentować to na prostym przykładzie. W momencie, gdy firma kupuje produkt za 80zł netto (bez VAT), a następnie sprzedaje go za 100zł netto (czyli również bez VAT) marża wynosi 20zł netto. Przy obliczeniu wygląda to następująco:

100zł (cena sprzedaży) – 80zł (cena zakupu) = 20zł (marża kwotowa)

Jeśli chodzi o marżę procentową będzie to wyglądało w następujący sposób:

MARŻA PROCENTOWA% = (CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU) / CENA SPRZEDAŻY * 100

Czyli jeśli chodzi o dokładne obliczenie będzie to wyglądać tak:

(100zł – 80zł) / 100zł * 100 = 20%

Według powyższych obliczeń marża procentowa wyniesie równo 20%.

Wiesz już jak obliczyć marżę kwotową jak i również procentową natomiast jest jeszcze jeden wzór, o którym musisz pamiętać, a mianowicie chodzi o narzut procentowy. Wzór wygląda następująco:

  • NARZUT PROCENTOWY % = (CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU) / CENA ZAKUPU * 100

Opierając się na powyższych przykładach w obliczeniach będzie to wyglądać w ten sposób:

(100zł (cena sprzedaży) – 80zł (cena zakupu)) / 80zł (cena zakupu) * 100 = 25%

Jak widać na powyższych obliczeniach narzut procentowy (25%) jest wyższym czynnikiem, niż marża procentowa (20%). Warto pamiętać, że dodatni narzut wyrażony w procentach zawsze będzie wyższy od dodatniej marży procentowej. Zysk należy podzielić przez cenę zakupu, która jest niższa od ceny sprzedaży, którą bierzemy pod uwagę przy wyliczeniu marży. W przypadku wartości ujemnych procentowych te zależności będą odwrotne – narzut będzie niższy od marży.

Jak widać, matematyka jest bardzo istotnym i przydatnym elementem podczas prowadzenia swojej firmy. Co ważne, przydaje się w każdym etapie jej prowadzenia.

Zdjęcia: Unsplash.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here